Betlémské světlo 2021

ROZVOZ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA: Do Frahelže přivezou skauti Betlémské světlo dne 18.12.2021 vlakem v 11:52

Informace o odstávkách el. energie od 1. září

Od 1. ZÁŘÍ 2021 mění společnosti E.GD. způsob informování o odstávkách el. energie. Nově budou informace o odstávkách vyvěšeny POUZE na ÚŘEDNÍ DESCE OÚ Frahelž, NIKOLI NA SLOUPECH ve vsi. Zájemci o zasílání informací ohledně odstávek elektřiny formou e-mailu či sms se můžou registrovat na stránkách distributora: www.egd.cz/d24.

Přerušení dodávky el. energie dne 22.11.2021

Společnost EG.D oznamuje, že z důvodu rekonstrukce, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 22.11.2021 přerušena dodávka el.energie v části obce Frahelž v době od 7:30 do 13:30. Seznam míst odběru vypnuté části - viz seznam přiložený na úřední desce obce.

Chovatelský den ve Frahelži 4.9.2021

Český svaz chovatelů ve Frahelži zve všechny na nultý ročník chovatelského dne ve Frahelži, který se uskuteční dne 4.9.2021 v areálu bývalé školy. Všichni jsou srdečně zváni, program viz plakát.

Dětský den ve Frahelži 5.6.2021

V sobotu dne 5.6.2021 ve 14:30 hod. se ve Frahelži na hřišti uskuteční dětský den. Hry, soutěže, zábava, všichni jsou srdečně zváni! :-)

Pouť ve Frahelži 22.-23.5.2021

Pouť ve Frahelži se letos uskuteční v termínu 22.-23.5. 2021. Poutní mše svatá se bude sloužit v sobotu 22.5.2021 v 10:00 v kapličce na návsi. Všichni jsou srdečně zváni.

Svozový den ve Frahelži 10.5.2021

Svozový den se uskuteční v plánovaném termínu, v pondělí 10.5.2021. Obyvatelé Frahelže mohou vynášet odpady k likvidaci na dobře přístupné místo před domem, a to nejlépe o víkendu 8.-9.5. Žádáme občany, aby odpad předem roztřídili a pokud možno, aby nevyhazovali organický odpad, zejména dříví, které mohou za vhodných podmínek sami spálit. Upozorňujeme, že dle nového zákona o odpadech je potřeba případný stavební materiál s obsahem azbestu předem zabalit do neprodyšných obalů (pytlů či sudů), aby nedošlo k ohrožení zdraví manipulujících osob. Materiál s obsahem azbestu, který nebude zabalený uvedeným způsobem, svozová firma nepřevezme a neodveze!

Odečet vodoměrů 4.5.2021

Dne 4.5.2021 proběhne odečet stavu vodoměrů ve Frahelži. Žádáme občany a majitele nemovitostí o zpřístupnění pozemku k odečtu stavu vodoměru nebo k samoodečtu.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V březnu 2021 se opět po 10 letech uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z 26. na 27. března 2021. Celý proces by měl proběhnout dálkovou formou, online, další podrobnosti jsou uvedeny v letáku na úřední desce.

Místní poplatky 2021

Občané a majitelé nemovitostí ve Frahelži mohou platit místní poplatky od 22.1.2021 v hotovosti na OÚ (další termíny i výše poplatků zveřejněna na úřední desce) anebo na účet obce: 28627251/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. V případě nejasností Vám výši poplatku sdělíme telefonicky či e-mailem, splatnost poplatku je 28.2.2021.