SVOZOVÝ DEN 29.4.2019

Chtěli bychom všem obyvatelům Frahelže připomenout, že odvoz objemného a nebezpečného odpadu bude ve Frahelži probíhat v pondělí, 29.4.2019. Žádáme občany, aby odpady k odvozu připravili před svá obydlí, pokud možno, až o VÍKENDU PŘED TÍMTO TERMÍNEM (27.-28.4.), aby se obec nestala smetištěm. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný jarní úklid..

PF 2019

Do nového roku 2019 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Prosba o spolupráci - foto Frahelže

Prosíme občany, či návštěvníky Frahelže, kteří vlastní zajímavou fotku Frahelže či okolí a byli by ochotni ji poskytnout pro potřeby vydání pohlednic obce, aby ji doručili e-mailem anebo osobně na nosiči dat na OÚ. Po získání dostatečného počtu kvalitních záběrů bude proveden výběr a následné vydání pohlednic obce. Předem moc děkujeme za spolupráci...