Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec oznamuje, že bude v katastrálním území Frahelž obce Frahelž provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.3.2022 přibližně do 31.12.2023. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Více zveřejněno na úřední desce dne 15.2.2022.