Dne 23. června 2022 byly obci Frahelž rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleny obecní symboly, znak a vlajka obce.

Symbolika obecního znaku vychází z několika skutečností: bramborové květy symbolizují prvenství v pěstování brambor na Třeboňsku, modrá růže je připomínkou významných feudálních držitelů z rodu Vítkovců za použití jejich erbovní symboliky (pány ze Stráže zastupuje modrá růže), modrá barva symbolizuje typickou rybniční krajinu Třeboňska a řeku Lužnici, protékající obecním katastrem.