Historie obce

Historie obce se datuje již od 14. století (první písemná zmínka pak od roku 1549) a název je odvozen od práva místního mlynáře, který nemusel na robotu a měl tzv. "svobodné hrdlo", čili „freihalz.“ Z tohoto slova se postupem času, při osidlování osady u mlýna na levém břehu řeky Lužnice, vyvinul název Frahelž.

Alois Jirásek ve své knize Proti všem připomíná tuto osadu a mlýn, kde se prý léčil Jan Žižka. Před regulací řeky Lužnice byl ve vodě bludný kámen, na němž byl vytesán letopočet MCDXXIV, tedy rok Žižkovi smrti, 1424. Během staletí byla osada, dle dochovaných záznamů, několikrát vypálena. Dříve obec náležela panu Janu ze Stráže. V pozdější době patřila do panství bechyňského. Prvním osadníkem byl jistý Rohlík v čp. 1.

Kronika obce

Škola ve Frahelži

Školní kronika (1915-1953)
Školní kronika (1940-1945)

Historii Frahelže naleznete také na Wikipeii