Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na nutnost odstranění či ořezu dřevin rostoucích v ochranném pásmu el. vedení. Více na úřední desce