Místní poplatky 2023

Poplatky za domovní odpad, psy a stočné se budou vybírat od 3.2.2023 do 4.3.2023 na OÚ Frahelž. Jiný termín zaplacení poplatku lze sjednat s p. Hešíkem tel. 773 673 893. Rozpis výše poplatků a termíny úhrady jsou zveřejněny na úřední desce OÚ (odkaz ZDE). Po domluvě lze úhradu poplatků provést i bezhotovostně, převodem na účet obce. Na popelnice již nebudou vydávány známky (popelnice jsou očipovány).

Dětský karneval 18.2.2023

Všechny děti a jejich příbuzné zveme na dětský karneval ve Frahelži, který se uskuteční dne 18.2.2023 od 14:00 v objektu bývalé školy. Těšíme se na Vaši účast... :-)

Tříkrálová sbírka ve Frahelži

Ve tříkrálové sbírce, konané ve Frahelži dne 7.1.2023, bylo vybráno celkem 5 733,- Kč. Charita Třeboň děkuje koledníkum i všem, kteří na sbírku přispěli svými dary.

Upozornění na nutnost ořezu dřevin

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na nutnost odstranění či ořezu dřevin rostoucích v ochranném pásmu el. vedení. Více na úřední desce

Obecní symboly

Dne 23. června 2022 byly obci Frahelž rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleny obecní symboly, znak a vlajka obce.