Upozornění na nutnost ořezu dřevin

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na nutnost odstranění či ořezu dřevin rostoucích v ochranném pásmu el. vedení. Více na úřední desce

Obecní symboly

Dne 23. června 2022 byly obci Frahelž rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleny obecní symboly, znak a vlajka obce.

Revize katastru nemovitostí v obci od 1.3.2022

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec oznamuje, že bude v katastrálním území Frahelž obce Frahelž provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.3.2022 přibližně do 31.12.2023. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Více zveřejněno na úřední desce dne 15.2.2022.

Dětský den

Dětský den ve Frahelži dne 4.6.2022 od 14:00 hod.

Pouť ve Frahelži 28.-29.5.2022

Pouť ve Frahelži připadne letos na neděli 29.5.2022 . Poutní mše svatá se bude sloužit v sobotu 28.5.2022 v 10:00 v kapličce sv. Jana Nepomuckého ve Frahelži. V sobotu vešer od 20:00 se u "školy" uskuteční také pouťová zábava, hrát bude kapela Kamza Band. Přijďte se zabavit, všichni jsou srdečně zváni.

Odečet stavu vodoměrů 12.5.2022

Ve čtvrtek dne 12.5.2022 proběhne odečet stavu vodoměrů v obci. Prosíme, zpřístupněte své vodoměry pro pracovníka ČEVAK k odečtu anebo udělejte odečet k tomuto dni sami. Stav vodoměru poté pracovníkovi nahlaste.

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 2.5.2022 ve věku 90 let navždy opustil významný občan naší obce, oblíbený malíř, hudební skladatel, zapálený myslivec a dlouholetý dobrovolný hasič, pan Jan Bušta. Pro všechny, kteří by si jeho hudební tvorbu rádi připomněli, zde uvádíme odkaz na pořad Dechovkovinky Českého rozhlasu České Budějovice: Dechovkovinky Českého rozhlasu

Místní poplatky 2022

Občané a majitelé nemovitostí ve Frahelži mohou platit místní poplatky od 21.1.2022 v hotovosti na OÚ (další termíny i výše poplatků zveřejněna na úřední desce) anebo na účet obce: 28627251/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. V případě nejasností Vám výši poplatku sdělíme telefonicky či e-mailem, splatnost poplatku je 25.2.2022.