Dětský den ve Frahelži 5.6.2021

V sobotu dne 5.6.2021 ve 14:30 hod. se ve Frahelži na hřišti uskuteční dětský den. Hry, soutěže, zábava, všichni jsou srdečně zváni! :-)

Pouť ve Frahelži 22.-23.5.2021

Pouť ve Frahelži se letos uskuteční v termínu 22.-23.5. 2021. Poutní mše svatá se bude sloužit v sobotu 22.5.2021 v 10:00 v kapličce na návsi. Všichni jsou srdečně zváni.

Svozový den ve Frahelži 10.5.2021

Svozový den se uskuteční v plánovaném termínu, v pondělí 10.5.2021. Obyvatelé Frahelže mohou vynášet odpady k likvidaci na dobře přístupné místo před domem, a to nejlépe o víkendu 8.-9.5. Žádáme občany, aby odpad předem roztřídili a pokud možno, aby nevyhazovali organický odpad, zejména dříví, které mohou za vhodných podmínek sami spálit. Upozorňujeme, že dle nového zákona o odpadech je potřeba případný stavební materiál s obsahem azbestu předem zabalit do neprodyšných obalů (pytlů či sudů), aby nedošlo k ohrožení zdraví manipulujících osob. Materiál s obsahem azbestu, který nebude zabalený uvedeným způsobem, svozová firma nepřevezme a neodveze!

Odečet vodoměrů 4.5.2021

Dne 4.5.2021 proběhne odečet stavu vodoměrů ve Frahelži. Žádáme občany a majitele nemovitostí o zpřístupnění pozemku k odečtu stavu vodoměru nebo k samoodečtu.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V březnu 2021 se opět po 10 letech uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z 26. na 27. března 2021. Celý proces by měl proběhnout dálkovou formou, online, další podrobnosti jsou uvedeny v letáku na úřední desce.

Místní poplatky 2021

Občané a majitelé nemovitostí ve Frahelži mohou platit místní poplatky od 22.1.2021 v hotovosti na OÚ (další termíny i výše poplatků zveřejněna na úřední desce) anebo na účet obce: 28627251/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. V případě nejasností Vám výši poplatku sdělíme telefonicky či e-mailem, splatnost poplatku je 28.2.2021.

ROZVOZ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 19.12.2020

Betlémské světlo rozvezou veselští skauti dne 19.12.2020 osobním vlakem 8713 z Veselí nad Lužnicí, odjezd v 11:43 hod, po trase Veselí nad Lužnicí - České Velenice. Ve Frahelži tento vlak staví v 11:52 hod...

Pouť ve Frahelži 23.-24.5.2020

Letošní pouť ve Frahelži proběhne z důvodu složité epidemiologické situace v komornější podobě než obvykle. Vypadá to, žábava ani pouťové atrakce letos nebudou, to ale nic nemění na faktu, že MŠE SVATÁ v obecní kapličce BUDE v SOBOTU 23.5.2020 v 10:00 a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Vzájemná setkávání už zakázána nejsou, proto není důvod abychom se v tomto tradičním termínu neužili se svými nejbližšími či přáteli a oslavili pouť v užším kruhu (při respektování současných hygienických doporučení).

Informace ČEVAK a.s.

ve dnech 4. až 6. května 2020 v době od 8.00 až 14.00 hodin, budeme provádět odkalení celé vodovodní sítě v obci Klec a Frahelž. Po dobu odkalování může být místy nižší tlak vody a zhoršená kvalita dodávané vody ( zákal), zač se omlouváme. Zároveň probíhají odečty vodoměrů, Čevak žádá o minimalizaci osobního kontaktu s odečitačem, nejlépe o samoodečet a sdělení stavu vodoměru přes e-mail či sms zprávu. Občané obdrží bližší informace do schránky nebo na tel. číslo, pokud ho udali.