Všem obyvatelům i návštěvníkům Frahelže přejeme klidný, pohodový a láskyplný adventní čas.