E-podatelna

Požadavky na elektronická podání:

Přípustné formáty elektronického podání:

  • *.HTM, *.HTML (webový dokument)
  • *.TXT (prostý text)
  • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
  • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
  • *.DOC (dokument MS Word)

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout. Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetne všech připojených příloh) je 2 MB.


Formulář

Můžete využít následující formulář nebo zaslat Vaše elektronické podání emailem na adresu .