Ve tříkrálové sbírce, konané ve Frahelži dne 7.1.2023, bylo vybráno celkem 5 733,- Kč. Charita Třeboň děkuje koledníkum i všem, kteří na sbírku přispěli svými dary.