Děkujeme všem občanům i majitelům nemovitostí ve Frahelži za příkladnou součinnost při čipování popelnic.

Žádáme všechny obyvatele a majitele nemovitostí ve Frahelži, aby VE STŘEDU, 4.1.2023 PŘIPRAVILI před svá obydlí VŠECHNY POPELNICE, které používají k vyvážení odpadů (plastové i kovové). Prosíme také o ČITELNÉ OZNAČENÍ POPELNIC ČÍSLEM POPISNÝM příslušné nemovitosti. Ve dnech 4. a 5. ledna provedou TS Třeboň jejich očipování a v pátek poté jejich standardní vývoz. Obsah každé vyvážené popelnice bude při vývozu zvážen a díky očipování bude mít obec přehled o skutečně vyprodukovaném množství odpadů v obci. NEOČIPOVANÉ POPELNICE NEBUDOU VYVÁŽENY! Více informací dostanou obyvatelé do schránek a e-mailů. Podrobnější leták je zveřejněn také na úřední desce OÚ.