Revize katastru nemovitostí v obci od 1.3.2022

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec oznamuje, že bude v katastrálním území Frahelž obce Frahelž provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.3.2022 přibližně do 31.12.2023. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Více zveřejněno na úřední desce dne 15.2.2022.

Dětský den

Dětský den ve Frahelži dne 4.6.2022 od 14:00 hod.

Odečet stavu vodoměrů 12.5.2022

Ve čtvrtek dne 12.5.2022 proběhne odečet stavu vodoměrů v obci. Prosíme, zpřístupněte své vodoměry pro pracovníka ČEVAK k odečtu anebo udělejte odečet k tomuto dni sami. Stav vodoměru poté pracovníkovi nahlaste.

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 2.5.2022 ve věku 90 let navždy opustil významný občan naší obce, oblíbený malíř, hudební skladatel, zapálený myslivec a dlouholetý dobrovolný hasič, pan Jan Bušta. Pro všechny, kteří by si jeho hudební tvorbu rádi připomněli, zde uvádíme odkaz na pořad Dechovkovinky Českého rozhlasu České Budějovice: Dechovkovinky Českého rozhlasu

Místní poplatky 2022

Občané a majitelé nemovitostí ve Frahelži mohou platit místní poplatky od 21.1.2022 v hotovosti na OÚ (další termíny i výše poplatků zveřejněna na úřední desce) anebo na účet obce: 28627251/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. V případě nejasností Vám výši poplatku sdělíme telefonicky či e-mailem, splatnost poplatku je 25.2.2022.

Betlémské světlo 2021

ROZVOZ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA: Do Frahelže přivezou skauti Betlémské světlo dne 18.12.2021 vlakem v 11:52

Informace o odstávkách el. energie od 1. září

Od 1. ZÁŘÍ 2021 mění společnosti E.GD. způsob informování o odstávkách el. energie. Nově budou informace o odstávkách vyvěšeny POUZE na ÚŘEDNÍ DESCE OÚ Frahelž, NIKOLI NA SLOUPECH ve vsi. Zájemci o zasílání informací ohledně odstávek elektřiny formou e-mailu či sms se můžou registrovat na stránkách distributora: www.egd.cz/d24.

Přerušení dodávky el. energie dne 22.11.2021

Společnost EG.D oznamuje, že z důvodu rekonstrukce, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 22.11.2021 přerušena dodávka el.energie v části obce Frahelž v době od 7:30 do 13:30. Seznam míst odběru vypnuté části - viz seznam přiložený na úřední desce obce.