Upozornění na nutnost ořezu dřevin

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na nutnost odstranění či ořezu dřevin rostoucích v ochranném pásmu el. vedení. Více na úřední desce

Obecní symboly

Dne 23. června 2022 byly obci Frahelž rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleny obecní symboly, znak a vlajka obce.

Revize katastru nemovitostí v obci od 1.3.2022

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec oznamuje, že bude v katastrálním území Frahelž obce Frahelž provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.3.2022 přibližně do 31.12.2023. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Více zveřejněno na úřední desce dne 15.2.2022.

Dětský den

Dětský den ve Frahelži dne 4.6.2022 od 14:00 hod.

Odečet stavu vodoměrů 12.5.2022

Ve čtvrtek dne 12.5.2022 proběhne odečet stavu vodoměrů v obci. Prosíme, zpřístupněte své vodoměry pro pracovníka ČEVAK k odečtu anebo udělejte odečet k tomuto dni sami. Stav vodoměru poté pracovníkovi nahlaste.