Svozový den se uskuteční v plánovaném termínu, v pondělí 10.5.2021. Obyvatelé Frahelže mohou vynášet odpady k likvidaci na dobře přístupné místo před domem, a to nejlépe o víkendu 8.-9.5. Žádáme občany, aby odpad předem roztřídili a pokud možno, aby nevyhazovali organický odpad, zejména dříví, které mohou za vhodných podmínek sami spálit. Upozorňujeme, že dle nového zákona o odpadech je potřeba případný stavební materiál s obsahem azbestu předem zabalit do neprodyšných obalů (pytlů či sudů), aby nedošlo k ohrožení zdraví manipulujících osob. Materiál s obsahem azbestu, který nebude zabalený uvedeným způsobem, svozová firma nepřevezme a neodveze!