Občané a majitelé nemovitostí ve Frahelži mohou platit místní poplatky od 22.1.2021 v hotovosti na OÚ (další termíny i výše poplatků zveřejněna na úřední desce) anebo na účet obce: 28627251/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. V případě nejasností Vám výši poplatku sdělíme telefonicky či e-mailem, splatnost poplatku je 28.2.2021.