V březnu 2021 se opět po 10 letech uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z 26. na 27. března 2021. Celý proces by měl proběhnout dálkovou formou, online, další podrobnosti jsou uvedeny v letáku na úřední desce.

Sčítání 2021