Společnost ČEVAK a.s. oznamuje, že v obci proběhne v pondělí 6.5.2024 odečet vodoměrů. Žádáme o zpřístupnění vodoměrné šachty pro pracovníka společnosti anebo o nahlášení stavu vodoměru.