Všem návštěvníkům našich stránek přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti do nového roku 2024. Touto cestou chceme také poprosit občany, aby se letos vzhledem k násilným událostem z nedávných dnů zdrželi používání zábavní pyrotechniky o silvestrovských a novoročních oslavách. Děkujeme a přejeme všem úspěšný start do nového roku.