Letošní pouť ve Frahelži připadne na neděli 19.5.2024. Tradiční poutní mše svatá se bude sloužit jako obvykle, v sobotu před poutí, dne 18.5.2024 od 10:00 v obecní kaplišce sv. Jana Nepomuckého. V soboru večer od 20:00 hod se uskuteční také pouťová zábava u hospody, kam jsou všichni srdečně zváni!