MZe, opatření obecné povahy

MZe - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, opatření obecné povahy ze dne 14.9.2021, kterým se mění a doplňuje OOP MZe ze dne 2.4.2020. Příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1. až 2.3.uvedená v OOP ze dne 2.4.2020. Zveřejněno do 31.12.2022