Úřední deska

Výzva Jihočeského kraje - evidence dobrovolníků

25. 3. 2020

Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá v době vyhlášeného nouzového stavu s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem všechny dobrovolníky, kteří mohou pomáhat v oblastech: - výkon zdravotnického povolání, pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních, - ostatní činnosti (např. nákup seniorům, výpomoc při prodeji potravin a dalších nezbytných služeb), aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodíleli na poskytování služeb a přispěli tak k ochraně zdraví všech občanů České republiky a překonání této tíživé situace. Kontakty budou shromažďovány do databáze, odkaz naleznete níže. Databáze bude využita v případě potřeby v rámci řešení nastalé mimořádné situace. https://www.kraj-jihocesky.cz/form/dobrovolnici-covid-19


Zpět