Veřejná vyhláška - informování o podané žádosti

Veřejná vyhláška - informování o podané žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, informuje občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky (spolky), jejichž hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny o zahájení správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o územní řízení o umístění stavby: Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)