Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Frahelž

Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Frahelž Ve lhůtě 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele - Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, uplatnit písemné připomínky k návrhu Územního plánu Frahelž pro společné jednání