Místní poplatky 2023

Poplatky za domovní odpad, psy a stočné se budou vybírat od 3.2.2023 do 4.3.2023 na OÚ Frahelž. Jiný termín zaplacení poplatku lze sjednat s p. Hešíkem tel. 773 673 893. Výše místních poplatků a termíny s možností úhrady poplatků jsou uvedeny v přílohách. Po domluvě lze úhradu poplatků provést i bezhotovostně, převodem na účet obce.