Úřední deska

Oznámení záměru "I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat"

8. 1. 2021

Oznámení záměru "I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat" dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zahájení zjišťovacího řízení. Do kompletního oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva pro životní prostředí www.mzp.cz/eia - kód záměru JHC964. K nahlédnutí je také na OÚ Frahelž po předchozí domluvě. Veřejnost se může k záměru písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a to zasláním vyjádření na adresu: KÚ Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Přiložený soubor: Oznameni Eia Lomnice (24094 kB) Stáhnout

Zpět