Poplatky za domovní odpad, psy a stočné se budou vybírat od 3.2.2023 do 4.3.2023 na OÚ Frahelž. Jiný termín zaplacení poplatku lze sjednat s p. Hešíkem tel. 773 673 893. Rozpis výše poplatků a termíny úhrady jsou zveřejněny na úřední desce OÚ (odkaz ZDE). Po domluvě lze úhradu poplatků provést i bezhotovostně, převodem na účet obce. Na popelnice již nebudou vydávány známky (popelnice jsou očipovány).