Úřední deska

Vydání opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03

03. 06. 2016 08:35

Obecní úřad Frahelž v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska. Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.


Zpět