Rozpočet 2016

Návrh rozpočtu pro rok 2016


Ke stažení: Návrh rozpočtu pro rok 2016

Zpráva o výsledku hospodaření


Ke stažení: Hodnotící zpráva za rok 2016
Ke stažení: Příloha k hodnotící zprávě
Ke stažení: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ke stažení: Výkaz zisku a ztráty
Ke stažení: Rozvaha
Ke stažení: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpět