Rozpočet 2013

Návrh rozpočtu pro rok 2013


Ke stažení: Návrh rozpočtu pro rok 2013

Zpráva o výsledku hospodaření


Ke stažení: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Ke stažení: Závěrečný účet obce za rok 2013
Ke stažení: Výkaz zisku a ztráty 2013
Zpět