Ve čtvrtek dne 12.5.2022 proběhne odečet stavu vodoměrů v obci. Prosíme, zpřístupněte své vodoměry pro pracovníka ČEVAK k odečtu anebo udělejte odečet k tomuto dni sami. Stav vodoměru poté pracovníkovi nahlaste.