O víkendu před tímto dnem je možné nachystat k odvozu a likvidaci na dobře dostupné místo před domem následují druhy odpadů: - objemný odpad - vysloužilá elektrozařízení - nebezpečný odpad

O víkendu před tímto dnem je možné nachystat k odvozu a likvidaci na dobře dostupné místo před domem následují druhy odpadů: - objemný odpad - vysloužilá elektrozařízení - nebezpečný odpad: - zbytky barev, olejů, ředidel a jiných chemických látek a jejich obaly. Pozor na stavební hmoty s obsahem azbestu: Vybourané stavební demoliční hmoty a odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo umístěny do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Nezabalený odpad s obsahem azbestu nebude na svozovém dnu přijat!!! Přijat nebude také stavební odpad a suť!