Aktuality

Úhrada místních poplatků

29. 1. 2019


Občanům a majitelům nemovitostí ve Frahelži vznikla povinnost do 28.2.2019 uhradit místní poplatky. Poplatky je možno platit v hotovosti (termíny dle rozpisu na úřední desce) anebo na účet obce: 28627251/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Výše poplatků je zveřejněna na úřední desce.

Zpět